Guide til vægmontage af Benchmark-markisen

Dette er en illustration er at hvordan en Benchmark-markise kan monteres på en husvæg. I dette tilfælde er der tale om montage på en trævæg. Det gør montagen lidt speciel hvilket fremgår af de følgende billeder.

1. Vægbeslag.
Billedet herunder viser de medfølgende vægbeslag. Beslagene er udført i aluminium og pulverlakeret hvid.

Vægbeslag

2. Modificering af vægbeslag.
Normalt monteres et vægbeslag med tre skruer. Men i dette tilfælde skal beslaget monteres på en træbjælke. Derfor er det nødvendigt at bore et nyt hul i beslaget således at beslaget kan monteres med to skruer som begge to rammer træbjælken.

Modificering af vægbeslag

3. Fiksering af midterbeslag.
Billedet herunder viser overdelen til markisens midterbeslag. Alle markiser som har en bredde på 5 m eller mere har brug for et midterbeslag for at stabilisere markisen. De to yderste beslag er monteret direkte på markisen arme. Midterbeslaget er derimod monteret på markisens bærebom. Beslag som vist herunder lide bruges til at fiksere midterbeslaget på bærebommen.

Fiksering af midterbeslag

4. Opmåling.
Første skridt i montagen er at måle op til vi beslagene. I dette tilfælde skal markisen monteres på en trævæg. Derfor måles ud hvor træbjælkerne er lokaliseret således at beslagene kan sættes op tilsvarende.

Opmåling

5. Montage af vægbeslag.
Næste skridt er at montere de tre vægbeslag. Ved montage i træ benyttes franske skruer.

Montage af vægbeslag
Montage af vægbeslag

6. Markisens arme flyttes.
De to yderste beslag sidder fast på markisens arme. Herved er der maksimal kraftoverførsel fra markise til montagegrundlaget. Det betyder også at markisens arme skal flyttes for at flytte markisens beslag. Det er derfor nødvendigt for at få markisens beslag til at passe overens med beslagene på husvæggen.

Første skridt er at løsne de to skrue fra beslaget på bærebommen, dernæst de to skruer fra armen til forbommen, se billedet herunder. Dette gøres med en umbraco-nøgle.Herefter kan markisens arm skydes frem eller tilbage langs markisens bærebom indtil vægbeslaget stemmer overens med vægbeslaget. Ved at lade bobbelplastet blive rundt om armen ungås det at risse markisen når armen skydes, se billederne herunder.

Markisens arme flyttes
Markisens arme flyttes
Markisens arme flyttes

7. Fiksering af beslag.
Når de to arme stemmer overens med vægbeslagene strammes skruerne igen.

Fiksering af beslag

8. Opsætning.
Markisen kan nu monteres. Det gøres ved at løfte markisen op i de opsatte vægbeslag. Markisen kan enten løftes pr. håndkraft eller pr. lift.

Opsætning
Opsætning

9. Fiksering af midterbeslag.
Når markisen hviler i de to yderbeslag kan midterbeslaget fikseres. Dette gøres ved at placere yderdelen af midterbeslaget på bærebommen og skyde den ind over midterbeslaget som vist på billedet herunder. Når beslagets position er korrekt kan beslaget fastspændes med en umbraco-nøgle.

Fiksering af midterbeslag
Fiksering af midterbeslag

10. Fiksering af yderbeslag.
Nu kan de to yderbeslag fastspændes på tilsvarende måde som midterbeslaget.

Fiksering af yderbeslag
Fiksering af yderbeslag

11. Før og efter billeder.
Markisen er nu færdigmonteret. Før og efter billeder ses herunder.

Før og efter billeder
Før og efter billeder
Før og efter billeder
Før og efter billeder

Om Os

Luksusmarkiser leverer skræddersyet kvalitetsmarkiser der passer til den enkelte kundes ønsker og behov.