Guide til spærmontage

Dette er en guide af hvordan en Benchmark-markise kan monteres på spær. Denne type montage er meget anvendt på huse i Danmark. Hos Markiseeksperten anslår vi at ca. 40 % af alle vores montager er spærmontage.

Der er flere grunde til at vælge spærmontagen. De hyppigste grunde er at det giver markisen mere højde hvilket tillader et større fald på markisen hvilket gør at eventuelt regnvand vil rulle af markisen. Derudover kan spærmontage bruges hvis der ikke er plads mellem vinduer eller en dør og op til et udhæng. Endeligt kan spærmontage benyttes til at sørge for at en markise går fri af en teressedør når den åbnes.

Der findes mange forskellige typer af spærmontager alt afhængtigt af tagets hældning mv. Herunder er en række billeder af en typisk spærmontage.

1. Vægbeslag.
Billedet herunder viser tre spærbeslag udført i 10 mm aluminium. Beslagene er udført i aluminium så de ikke ruster og fordi det gør at de er meget lette at arbejde med.

Vægbeslag

2. Medfølgende vægbeslag.
De medfølgende vægbeslag benyttes også til spærmontagemontage af markisen. Desuden ses på billedet æsken til den medfølgende vindvagt og fjernstyring.

Medfølgende vægbeslag

3. Sammensætning af beslag.
De medfølgende vægbeslag monteres på spærbeslagene.

Sammensætning af beslag
Sammensætning af beslag

4. Nedtagning af udhængsbrædder.
Næste skridt i spærmontagen er at fjerne tagets udhængsbrædder der hvor spærbeslagene skal sidde.

Nedtagning af udhængsbrædder
Nedtagning af udhængsbrædder

5. Hul til spærbeslag.
Nu bores og saves der ud så beslaget kan monteres på spæret og gå ud gennem sternbrættet.

Hul til spærbeslag
Hul til spærbeslag

6. Indsættelse af spærbeslag.
Nu kan spærbeslaget indsættes.

Indsættelse af spærbeslag
Indsættelse af spærbeslag

7. Montage af spærbeslag.
Beslaget monteres nu ved at stikke hånden ind mellem sternbrættet og de resterende udhængsbrædder. Der benyttes tre franske skruer. Ved at benytte franske skruer i stedet for gennemgåene bolte, sikres at beslaget fikseres og ikke kan bevæge sig. Hvis markisen har tre beslag er det kun de to yderste spærbeslag som fastmonteres. Det midterste spærbeslag fastsættes først senere når markisen er løftet op i de to yderste beslag.

Montage af spærbeslag

8. Justering af bærearmenes position.
Næste skridt er at sørge for at markisens beslag stemmer overens med spærbeslagenes position. Der sidder et beslag på hver af markisens arme. For at flytte disse beslag skal markisens arme derfor justeres. Dette gøres ved først at måle op til beslagets ønskede position, derefter løsnes beslaget på både markisens bærebom og på markisens forbom. Herefter kan både beslag og markisearm skydes til den ønskede position og fastspændes.

Justering af bærearmenes position
Justering af bærearmenes position
Justering af bærearmenes position
Justering af bærearmenes position

9. Opsætning af markise.
Nu kan markisen løftes op og placeres i beslagene. Markisen på billedet har tre beslag. Det er gældende for alle markiser på 500 cm eller bredere. Er markisen mindre vil der kun være to beslag.

Opsætning af markise
Opsætning af markise

10. Fastspænding på midterbeslag.
Nu kan det eventuelle midterbeslag monteres. Det gøres først ved at påsætte midterkonsollen og fastspænde denne. Herefter fastspændes spærbeslaget på selve spæret. Som tidligere nævnt fastmonteres det midterste spærbeslag først efter markisen er løftet op.

Fastspænding på midterbeslag
Fastspænding på midterbeslag

11. Fastspænding af yderbeslag.
Nu spændes skruerne i de to yderste beslag sådan at markisen er spændt fast på alle tre beslag.

Fastspænding af yderbeslag
Fastspænding af yderbeslag

12. Justering af hældning.
Næste skridt i montagen er at rulle markisen ud og justere hældningen. På det øverset billede herunder ses markisens højre arm. Til venstre for armens led er der en rund prop som kan tages af. Herunder er en møtrik som skal drejes for at justere markisens hældning. Tilsvarende på den anden markisearm.

Justering af hældning
Justering af hældning

13. Remontage af udhængsbrædder.
Til sidst kan udhængsbrædderne igen monteres og montagen er komplet.

Justering af hældning

14. Før og efter billede.
Til sidst kan udhængsbrædderne igen monteres og montagen er komplet.

Justering af hældning
Justering af hældning

Om Os

Luksusmarkiser leverer skræddersyet kvalitetsmarkiser der passer til den enkelte kundes ønsker og behov.